XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza 14 grudnia o godz. 18:OO na wykład " Geologia. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki rzeźbotwórcze". Wykład poprowadzi Dariusz Strzyżowski w sali 1.25, ulica Gronostajowa 7