XX LO w Krakowie - O szkole

XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

Szczęśliwym numerkiem dziś jest