XX LO w Krakowie - Dyrekcja

XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

DYREKCJA XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Dyrektor
mgr inż. Joanna Jasion

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Głowacka

Szczęśliwym numerkiem dziś jest