XX LO w Krakowie - Rada Rodziców

XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

Szczęśliwym numerkiem dziś jest