XX LO w Krakowie - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - zaprasza

XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

Szczęśliwym numerkiem dziś jest