XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

Praca Komisji Rekrutacyjnej w dniach 23 czerwca - 7 lipca 2017r.

1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie potwierdzone przez gimnazjum)
23.06.2017 r. (piątek) - w godz. 9.00 - 15.00,
26.06.2017 r. (poniedziałek) - w godz. 9.00 - 15.00,
27.06.2017 r. (wtorek) - w godz. 9.00 - 15.00
2. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XX Liceum Ogólnokształcącego:
30.06.2017 r. (piątek) - godz. 12.00


3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w XX Liceum Ogólnokształcącym – złożenie dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dodatkowo prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  • karta zdrowia
  • skrócony akt urodzenia
  • 2 zdjęcia

Przyjmowanie dokumentów:
30.06.2017 r. (piątek) - w godz. 12.00 - 15.00,
03.07.2017 r. (poniedziałek) - w godz. 9.00 - 15.00,
04.07.2017 r. (wtorek) - w godz. 9.00 - 15.00,
05.07.2017 r. (środa) - w godz. 9.00 - 15.00

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły:
07.07.17 r. (piątek) - godz. 12.00.