XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa

KOMUNIKAT

W dniu 06.02.2018r. (wtorek) odbędą się zebranie rodziców -  przekazanie informacji o ocenach śródrocznych, frekwencji i zachowaniu uczniów:
•   klasy I i II - godzina 17:00
•   klasy III e - godzina 17:00
•   klasy III - godzina 18:00