XX LO w Krakowie - zebranie 12-04-2018

XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

KOMUNIKAT

W dniu 12.04.2018r. (czwartek) odbędą się zebranie rodziców -  przekazanie informacji o ocenach śródrocznych, frekwencji i zachowaniu uczniów:
•   klasy I i II - godzina 17:00
•   klasy III - godzina 18:00

Szczęśliwym numerkiem dziś jest