XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej koleżanki

śp. Elżbiety Gołębiewskiej.

Pani Profesor Elżbieta Gołębiewska była wspaniałym człowiekiem, szanowanym, 
darzonym wielką sympatią nauczycielem i wychowawcą młodzieży.

Droga Elu, na zawsze pozostaniesz z nami - w naszych sercach i w naszej pamięci.

Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy
XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie