XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzany tylko w formie pisemnej.
Nowy harmonogram egzaminów maturalnych zamieszczony jest na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl - wejdź
W tym roku szkolnym nie przeprowadza się matury ustnej, wyjątki zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej poz. 891 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19


W powyższym rozporządzeniu dodane zostały nowe §§ dotyczące możliwości zdawania egzaminu w części ustnej:
§11ka.1. W 2020r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.
2. W 2020r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w §11kb ust.1.
§11kb.1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
lub
2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
2. Absolwent, o którym mowa wust.1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem, że w terminie do dnia 7 lutego 2020r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
3. Absolwent, o którym mowa w ust.1, w terminie do dnia 25 maja 2020r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust.1 pkt 1, do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w ust.1, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

 
 
Deklaracja dostępności
Inspektor Ochrony Danych
Kornelia Michalska
ul. Wielopole 17a,
33-332 Kraków
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO