XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

INFORMACJE MATURALNE

Zmiany w zasadach egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

EGZAMIN MATURALNY - CZĘŚĆ PISEMNA:
W roku szkolnym 2020/2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy) i dodatkowych (poziom rozszerzony) wyłącznie w części pisemnej.
Absolwent  może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych w części pisemnej egzaminu, ale nie ma obowiązku przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego  w części pisemnej.
Jeżeli uczeń/absolwent nie zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego z ani jednego przedmiotu dodatkowego, zobowiązany jest przekazać zaktualizowaną deklarację do dyrektora szkoły do dnia 8 lutego 2021r.

EGZAMIN MATURALNY – CZĘŚĆ USTNA
W roku 2021 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej.
Do egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego lub języka obcego może przystąpić wyłącznie absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej jest obowiązany  przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka. Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej należy do dnia 8 lutego 2021r.  przekazać do dyrektora szkoły informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu wraz z właściwym poświadczeniem konieczności przedstawienia wyniku tego egzaminu.

Uczniów klas trzecich  oraz absolwentów z lat poprzednich, którzy przystępują do matury w roku 2021, proszę o bieżące sprawdzanie informacji maturalnych na  stronach internetowych: www.cke.gov.pl oraz www.oke.krakow.pl w zakładkach: "egzamin maturalny" oraz o  dokładne zapoznanie się z informacjami (linki poniżej).

Informacja OKE --> kliknij

Komunikat - zmiany w egzaminie w 2021r.--> kliknij

Informatory maturalne z aneksami w roku 2021 --> kliknij

Harmonogram egzaminów w roku 2021 - aktualizacja 1

 
 
 
Deklaracja dostępności
Inspektor Ochrony Danych
ul. Sarego 4,
31-048 Kraków
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO