XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

W terminie od 19 lipca 2023 do 26 lipca 2023 r. kandydaci zakwalifikowani do XX LO potwierdzają wolę
podjęcia nauki w XX LO poprzez dostarczenie do komisji rekrutacyjnej  następujących dokumentów kandydata:
•   oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
•   oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
•   zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
    lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeżeli dotyczy kandydata)
• dwóch fotografii (fotografie można donieść w terminie późniejszym)

Komisją rekrutacyjna pracuje  w dniach 19, 20, 21, 24, 25, 27 lipca 2023r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

Listy kandydatów przyjętych do szkół zostaną opublikowane 27 lipca 2023 r. (do godz. 10.00).

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami wówczas w szkole rozpocznie
się postępowanie uzupełniające (od 28 lipca 2023 r.).

Postępowanie uzupełniające do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbywać się będzie
z wykorzystaniem systemu informatycznego OMIKRON i przebiegać będzie na podstawie nowych
wniosków złożonych poprzez system OMIKRON (nie na podstawie podań do dyrektora szkoły),
a kryterium zakwalifikowania kandydata pozostają punkty rekrutacyjne.

 
 
 
Deklaracja dostępności
Inspektor Ochrony Danych
ul. Sarego 4,
31-048 Kraków
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO