XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

INFORMACJE MATURALNE

Zmiany w zasadach egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

EGZAMIN MATURALNY - CZĘŚĆ PISEMNA:
W roku szkolnym 2020/2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy) i dodatkowych (poziom rozszerzony) wyłącznie w części pisemnej.
Absolwent  może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych w części pisemnej egzaminu, ale nie ma obowiązku przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego  w części pisemnej.
Jeżeli uczeń/absolwent nie zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego z ani jednego przedmiotu dodatkowego, zobowiązany jest przekazać zaktualizowaną deklarację do dyrektora szkoły do dnia 8 lutego 2021r.

EGZAMIN MATURALNY – CZĘŚĆ USTNA
W roku 2021 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej.
Do egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego lub języka obcego może przystąpić wyłącznie absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej jest obowiązany  przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka. Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej należy do dnia 8 lutego 2021r.  przekazać do dyrektora szkoły informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu wraz z właściwym poświadczeniem konieczności przedstawienia wyniku tego egzaminu.

Uczniów klas trzecich  oraz absolwentów z lat poprzednich, którzy przystępują do matury w roku 2021, proszę o bieżące sprawdzanie informacji maturalnych na  stronach internetowych: www.cke.gov.pl oraz www.oke.krakow.pl w zakładkach: "egzamin maturalny" oraz o  dokładne zapoznanie się z informacjami (linki poniżej).

Informacja OKE --> kliknij

Komunikat - zmiany w egzaminie w 2021r.--> kliknij

Informatory maturalne z aneksami w roku 2021 --> kliknij

Harmonogram egzaminów w roku 2021 - aktualizacja 1

Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r., zajęcia szkolne dla uczniów szkół ponadpodstawowych od dnia 19 października 2020r.będą się odbywać  w  trybie zdalnym. Zajęcia w naszej szkole od poniedziałku 19 października będą odbywać się zdalnie w terminach zgodnych z dotychczasowym planem lekcji. Prosimy Rodziców o współpracę i dopilnowanie, aby  uczniowie uczestniczyli w zajęciach zgodnie z planem i informacjami przekazywanymi przez nauczycieli.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane Państwu wiadomością w dzienniku elektronicznym. 

 

KOMUNIKAT

Karta Nauczyciela art.74: W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Dzień 14 października 2020r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Zachęcamy, aby uczniowie wykorzystali ten dzień na odpoczynek na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Kraków, 30 września 2020r.

KOMUNIKAT

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021.

Na podstawie §5 ust.1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1603)  jako dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 ustalone zostały:
2 listopada 2020r. (poniedziałek);
4,5 stycznia 2021r. (poniedziałek, wtorek)  
4, 5, 6, 7 maja 2021r.(wtorek, środa, czwartek, piątek) - matura
4 czerwca 2021r.  (piątek po święcie Bożego Ciała)

Dla uczniów, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 
 
 
Deklaracja dostępności
Inspektor Ochrony Danych
ul. Sarego 4,
31-048 Kraków
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO